Serdecznie zapraszamy do Filii “Gołąbki” na wystawę o najważniejszych damach II RP pt. “Gorset i dynamit”.

„Gorset i dynamit” to wystawa Biura “Niepodległa” prezentująca sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich współmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry Piłsudskiej 2023. 

Damy II RP, czyli Aleksandra Piłsudska, Maria Bartel, Elżbieta Korfanty, Cezaria Jędrzejewicz, Helena Paderewska, Zofia Moraczewska, Michalina Mościcka, to żony mężów stanu, prezydentów i premierów II RP, które nie tylko realizowały potrzeby osobiste, ale jako równorzędne zadanie traktowały dbanie o Polskę. W młodości przemycały broń, zakładały organizacje kobiece, walczyły o niepodległość Polski i przemierzały Europę, żeby zdobyć wykształcenie. Po wyjściu za mąż nie zwolniły tempa. Wraz z tysiącami koleżanek i działaczek odbudowywały ojczyznę, do czego niezbędne było ujednolicenie i zrekonstruowanie niemal każdej dziedziny życia w obszarze nowych granic II RP. Panujące niepokoje społeczne i wojna toczącą się nadal na części ziem polskich nie ułatwiały im zadania, ale kobiety te potrafiły wykorzystać posiadane zasoby i pozycję dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Na wystawie „Gorset i dynamit” każda z wymienionych Pań reprezentuje jedną z siedmiu kwestii kluczowych dla budowania silnego państwa:
1. Wolność – Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
2. Niepodległość – Maria Bartel (1881-1969)
3. Tożsamość – Elżbieta Korfanty (1882-1966)
4. Edukacja – Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
5. Odpowiedzialność – Helena Paderewska (1858-1934)
6. Zaangażowanie polityczne – Zofia Moraczewska (1873-1958)
7. Prawa kobiet – Michalina Mościcka (1871-1932)

Każdy z siedmiu rozdziałów wystawy przedstawia wybrany problem kontekstowy oraz sylwetkę jednej z Dam Niepodległości, a także krótki biogram jej znanego męża.