Dnia 14 grudnia 2022 r. przy ul. Kolorowej 17 odbyło się uroczyste otwarcie Czytelni Nr XIX połączone z obchodami jubileuszu 75-lecia Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna, przez 75 lat promuje czytelnictwo, dba o historię lokalną, wspiera rodziców w wychwaniu, uczniów w nauce, mieszkańców w dostępie do kultury. Dzięki licznym działaniom animacyjno-edukacyjnym daje możliwość rozwoju mieszkańcom oraz bibliotekarzom. Wspiera lokalną społeczność i stwarza warunki do intelektualnego, przyjaznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Bibliotekę w 1947 roku założyła Marta Ulińska, która początkowo zgromadziła 500 woluminów w domu przy ul. Żwirki i Wigury – dzisiejszej ul. Cierlickiej. Przez 10 lat dbała o księgozbiór i rozwój czytelnictwa. Jej następcami byli: Jadwiga Podsiedzik (1958-1960), Teresa Potemkocz (1961 – 1962), Wanda Brzozowska (1962 – 1983), Anna Łoń (1983 – 1990), Anna Lisak (1993 – 2001), Piotr Jankowski (2002 – 2017), Agnieszka Proszowska (od 2017 r. do chwili obecnej ).

Biblioteka między 1947 a 1979 rokiem przenoszona była kilkakrotnie w różne miejsca na terenie Ursusa. Dopiero budynek przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, pozowlił bibliotece poszerzyć swoją działalność. Znajdowały się tam: Czytelnia Nr XIX, Wypożyczalnia dla Dorosłych Nr 116, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 64. Prężnie rozwijająca się dzielnica, wymagała jednak nowych i większych lokali. I tak w roku 1974 otwarto filię na osiedlu Niedźwiadek przy ul. Zagłoby 9, gdzie w 3 pokojowym mieszkaniu zgromadzono księgozbiór dla wszystkich. Filię, w 1996 roku przeniesiono do lokalu przy ul. Keniga 14, gdzie prężnie działa do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach powsały nowe filie: w 2010 na osiedlu „Skorosze”, w 2014 na osiedlu „Gołąbki”. Natomiast 14 grudnia br. przeniesiono Czytelnię Nr XIX do nowej lokalizacji przy ul. Kolorowej 17, z nowymi wyzwaniami i nową formą działań autorskich dla mieszkańców.

Ta podwójna okazja, zgromadziła znakomitych gości, którzy wspólnie z bibliotekarzami uczcili 75-lecie Biblioteki i otwarcie Czytelni Nr XIX w nowej lokalizacji. W listach i przemówieniach podkreślano rolę biblioteki i czytelni mając nadzieję, że dzięki nowej lokalizacji Czytelnia przy ul. Kolorowej 17 będzie wspierała mieszkańców Ursusa w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej wykorzystania oraz będzie upowszechniała postawę wolności i tolerancji.

Uroczystego przecięcia szarfy dokonali: Joanna Fabisiak(Posłanka na Sejm RP), Kazimierz Sternik (Zastepca Burmistrza), Wiesław Krzemień (Zastępca Burmistrza), Anna Karczewska (Kierowniczka Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego), Agnieszka Proszowska (Dyrektor Biblioteki Publicznej), Lidia Romanowska (Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej).

Odczytano listy gratulacyjne od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej(Wicemarszałek Sejmu RP); Barbary Budyńskiej (Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich); Agnieszki Strojek (Wicedyrektor ds. Bibliotecznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Wojewódźtwa Mazowieckiego.

Wśród gości byli również Katarzyna Świtalska –  Naczelnik Wydziału Kultury w Dzielnicy Ursus, Dyrektorzy i Kierownicy placówek kulturalnych i szkół działających w Dzielnicy Ursus,  Dyrektorzy Warszawskich Bibliotek Publicznych, Zarząd Towarzystwa Uniwersytetu III Wieku oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.