W roku 2024 przypada 50-lecie Filii „Niedźwiadek”. Rocznicę jej powstania pragniemy uczcić konkursem na projekt jubileuszowego logotypu.

Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.

Projekt logotypu powinien nadawać się do udekorowania jubileuszowego tortu.

Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Powinien być wykonany techniką komputerową i wysłany pocztą elektroniczną wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na adres: niedzwiadek@bpursus.waw.pl

O wyłonieniu zwycięskiego projektu decyduje Jury powołane przez organizatorów.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów najciekawszych prac. Natomiast zwycięska praca będzie podstawą do przygotowania tortu jubileuszowego oraz wykonania nadruku przy promocyjnych materiałach reklamowych, rozdawanych nieodpłatnie uczestnikom uroczystości.

Ilość laureatów oraz nagrody zostaną wybrane przez Jury.

Prace należy zgłaszać do 11 marca 2024.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2024 r. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy jubileuszowej 8 maja o godz. 18.00. W przypadku zmiany terminu i miejsca laureaci zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji w regulaminie.