Drzewo w bańce mydlanej.

Filia “Gołąbki” Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus serdecznie zaprasza na cykl warsztatów rodzinnych realizowanych w ramach projektu “Literackie Ekoinspiracje”. W programie przewidziane jest m.in. spotkanie z architektem krajobrazu, tworzenie atlasu ptaków, warsztaty kreatywne, zajęcia w Eco Parku oraz spotkania autorskie. Zajęcia będą odbywały się od kwietnia do października 2023 r.

Główną idea projektu jest utworzenie dialogu między istniejącymi działami literackimi i dziedzictwem kulturowym. Pretekstem do spotkań będą fragmenty prozy Elizy Orzeszkowej, w tym “Nad Niemnem” (uwzględniające opisy przyrody), poezja Marii Konopnickiej “Nasze kwiaty”, “Podróż na bocianie”, “Ogródek” i in. oraz Wisławy Szyborskiej “Woda”, “Chmury”, “Milczenie roślin”, “Pejzaż”, Jana Brzechwy “Ptasi mózg”, Juliana Tuwima “Ptasie radio” oraz fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza opisujący grzybobranie.

Podczas zajęć będziemy inspirować się powyższymi tekstami oraz kreować artystycznie na wiele różnych sposobów uwzględniając też ekologiczne postawy.

W ramach projektu planujemy: spotkanie z architektem krajobrazu, 6 spotkań warsztatowych opartych na literaturze, 3 spotkania autorskie oraz spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnicy zaprojektują “ogródek marzeń”.

Projekt realizowany będzie w dwóch przestrzeniach: w Bibliotece, wykorzystując zgromadzony księgozbiór oraz w pobliskim Eko Parku, który w 2020 r. otrzymał Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Warszawy.

Autorką projektu jest Marta Kubacka-Wróbel, kierowniczka Filii “Gołąbki”.

Projekt “Literackie Ekoinspiracje” realizowany w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawę – Dzielnicę Ursus w ramach programu wykonawczego “Kultura blisko domu” i celu szczegółowego “Różnorodna i dopasowana oferta”.

 

Na warsztaty i spotkania obowiązują zapisy

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYDARZEŃ*

Spotkanie z architektem krajobrazu

Data: 15.04 (sobota)

Godzina: 10.30

Zbiórka w Bibliotece.

Podczas spotkania poznamy historię Posagu 7 Panien. Architekt, opowie o zagospodarowaniu otoczenia człowieka przy wykorzystaniu środowiska naturalnego: rzeźby terenu i roślinności, a także architektury oraz elementów kultury danego miejsca.

Pierwsze oznaki wiosny – poznajemy kwiaty Marii Konopnickiej – warsztaty rodzinne w Eko Parku.

Data: 17.04 (poniedziałek)

Godzina: 17.00

Zbiórka w Bibliotece.

Spotkanie dotyczące pierwszych oznak wiosny w mieście. Temat będzie korespondował z wierszami Marii Konopnickiej „Nasze kwiaty” i „Ogródek”. Po wspólnym odczytaniu wiersza uczestnicy odszukają w atlasach i przewodnikach gatunki wymienione w utworze literackim. Podczas spaceru po Eko Parku postaramy się odszukać choć część z nich. To będzie też kolejna okazja do tego, aby poznać tę miejską przestrzeń bliżej.

Spotkanie autorskie z Wojciechem Mikołuszko

Data: 24.04 (poniedziałek)

Godz. 17.00

Wojciech Mikołuszko to polski dziennikarz, przyrodnik, absolwent warszawskich uczelni: UW (biologia, geologia i palentonologia) oraz Szkoły Reportażu Collegium Civitas. Pracował w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, jego teksty popularnonaukowe ukazywały się w “National Geographic”, “Focusie”, “Przekroju”, dodatkach “Gazety Wyborczej” oraz na stronie ahoj.pl. Jest autorem niesamowitych książek przyrodniczych dla dzieci, które odpowiadają na wiele trapiących małego czytelnika pytań. Jest autorem takich pozycji jak: “Tato, a dlaczego?”, “Tato, a po co?”, “Z tatą w przyrodę”, “Wielkie eksperymenty dla małych ludzi”, “Wielkie przygody w świecie przyrody”. Ten ostatni tytuł będzie tematem spotkania. Spotkanie przeznaczone dla dzieci w wieku 7+.

Mój własny notes obserwacji ptaków

Data: 13.05 (sobota)

Godz. 11.00

Zbiórka w Bibliotece.

Warsztaty będą się opierały na wierszu Juliana Tuwima „Ptasie radio”, gdzie we wspaniały sposób wymienione są gatunki ptaków, a także można wsłuchać się w ich głosy. Miasto jest przestrzenią do życia wielu ciekawych gatunków. Na zajęciach każda rodzina stworzy atlas ptaków miejskich z miejscem na notatki własnych obserwacji.

Ptasie dzioby – Dzień Dziecka w Eko Parku

Data: 1.06 (czwartek)

Godz. 15.00-18.00

Zbiórka w Eko Parku.

Omówione zostaną różne rodzaje dziobów i różne sposoby odżywiania się ptaków. Będzie można poczuć się jak sroka, bocian czy sikorka. Rodziny przedyskutują sposoby dokarmiania ptaków, dowiedzą się o konsekwencjach robienia tego w sposób nieprawidłowy. Wykonamy recyklingowy karmnik (z opakowań tertrapack, butelek pet).

Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem

Data: 7 czerwca 

Godz. 13.45

Polski biolog, doktor nauk przyrodniczych, pracownik Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, rysownik i autor komiksów i książek o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Niezwykły popularyzator przyrody, wielokrotnie nagradzany : w 2007 – nagroda „Mistrz Popularyzacji Wiedzy – Złoty Umysł” w II edycji ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, w 2010 – nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w 2012 – nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwisu Nauka w Polsce PAP (www.naukawpolsce.pl) w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki.

Twórca postaci  Żubra Pompika (ponad 30 tytułów), Ryjówki Dobrzyka (“Ryjówka przeznaczenia”, “Norka zagłady” , “Powrót rzęsorka”, “Zima ryjówek”). Autor komiksu o historii żubra w Puszczy Białowieskiej: „Ostatni  żubr” i opowiadającemu o bartnictwie: „Bartnik Ignat i skarb puszczy”. Powstała też książka o wilku „Ambaras”, która odczarowuje złą sławę tego drapieżnika oraz przedstawiająca borsuczy świat: „Tarmosia”. Ponad to jest też twórcą kompendium przyrodniczej wiedzy: „O rety! Przyroda”. Jego komiksy można też znaleźć w albumach serii „Kajko i Kokosz”. Wraz z Adamem Wajrakiem stworzył niesamowite komiksowe opowieści w klimacie westernu: „Umarły las”, „Nieumarły las” i „Zew padliny”. Ostatnia współpraca obu panów doprowadziła do powstania detektywistycznej przygody „Detektyw Wróbel i złamane pióro”.

Przyrodnicze Ekobingo w Ekoparku – warsztaty rodzinne

Data: 12 lipca

Godzina: 17:30-19:00

Rodzinnie warsztaty kreatywne w duchu eko. Podczas spotkania odczytane zostaną opisy przyrody wiejskiej zawarte w „Nad Niemnem” oraz wiersz Wisławy Szymborskiej „Pejzaż”. Będą one inspiracją do stworzenia ekokolażu z wykorzystaniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej z Ekoparku. Elementy będą zbierane w czasie zabawy. Zabawa będzie polegała na stworzeniu własnego ekobingo z wytłoczek po jajkach, a następnie, ze wszystkich znalezisk każda rodzina stworzy pracę przestrzenną.

Drzewo – warsztaty rodzinne

Data: 16.09 (sobota)

Godz. 10.30

Zbiórka w Bibliotece.

Zajęcia bezpośrednio będą nawiązywać do wiersza Wisławy Szymborskiej „Milczenie roślin”. Uczestnicy wybiorą sobie jedną roślinę w parku i ich zadaniem będzie stworzenie z nią dialogu- czyli o czym mogłaby opowiedzieć ta roślina. Będzie też czas na posłuchanie roślin- bo czy wydają one jakieś dźwięki? Najokazalsze rośliny to drzewa i dlatego to ich dotyczyć będzie kreacja plastyczna.

Spotkanie autorskie z Szymonem Jastrzębowskim

Data: 26.09 (wtorek)

Godz. 12.00

Leśnik, botanik, ekspert od nasiennictwa, biologii i ekologii nasion. Przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym i Parku Narodowym “Bory Tucholskie”. Doktor habilitowany nauk rolniczych i profesor Instytutu Badań Leśnictwa. Zajmuje się badaniem wpływu zmian klimatu na potencjał rozmnożeniowy roślin drzewiastych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książki dla dzieci: „Ziarna pestki orzechy czyli te niesamowite nasiona”.

Nie wszystkie grzyby mają kapelusze – warsztaty rodzinne

Data: 7.10 (sobota)

Godz. 10.30

Zbiórka w Bibliotece.

Temat spotkania będzie bezpośrednio powiązany z fragmentem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza opisującym grzybobranie. Na terenie Eko Parku poszukamy różnych gatunków grzybów, przyjrzymy się też grzybom nieoczywistym: pleśniom i drożdżakom. Bo nie wszystkie grzyby mają kapelusze. Wykonamy grzyby naturalnej wielkości z gliny samoutwardzalnej, uczestnicy będą mieli okazję zaprojektować nowy, fantazyjny gatunek grzyba. Znajdziemy dla nich przestrzeń w parku, ustawimy tak, aby powstała sceneria do pięknych zdjęć, które zostaną umieszczone na stronie biblioteki.

Ogródek marzeń – warsztaty rodzinne

Data: 14.10 (sobota)

Godz. 10.30

Zbiórka w Bibliotece.

Uczestnicy wraz z architektem krajobrazu narysują swój ogród marzeń.

*daty i godziny mogą ulec zmianie, o czym będziemy powiadamiać w mediach społecznościowych Biblioteki