3 września na spotkaniu online miałyśmy okazję dyskutować o dosyć nietypowej powieści portugalskiego pisarza, ilustratora, muzyka, autora filmów animowanych Afonso Cruza „Dokąd odchodzą parasolki”.

Nietypowej dlatego że łączącej na równych prawach podstawową fabułę z ilustrowanym wstępem, fotografiami, przypowieściami, legendami, aforyzmami, tekstami poetyckimi, wprowadzającej ciekawe zabiegi typograficzne. Wśród klubowiczek DKK zdania nt. lektury były podzielone. Część pań bardzo zniechęciły brutalne sceny, w które obfituje fabuła. Inne uczestniczki zachwyciły się z jednej strony mądrością Wschodu zawartą w utworze, z drugiej uniwersalizmem powieści, w której przeplatają się różne systemy filozoficzne, społeczne i religijne. Książka ukazuje bohatera poddanego przez Boga/los/fatum/przypadek nieludzkim próbom, w konsekwencji których przechodzi załamanie nerwowe i poszukuje czegoś, co go pocieszy oraz nada sens życiu po kolejnych ogromnych stratach. W utworze tak jak w perskim dywanie ściśle splatają się ze sobą dobro i zło, świat realny i baśniowy, tragizm i komizm, kultura Wschodu i Zachodu.

Zachęcamy do tej ciekawej, aczkolwiek niełatwej lektury.

Relację przygotowała
Marta Prządka