Szanowne Czytelniczki Czytelnicy!

Informujemy, że Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uzyskała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 26 890,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Za wyżej wymienioną kwotę zakupiliśmy 1181 pozycji książkowych, dla wszystkich grup wiekowych, które niebawem opatrzone specjalną pieczątką trafią na regały z nowościami.

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”