Pod takim tytułem, we wtorek 28 listopada 2023 roku, jedna z placówek Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Filia „Niedźwiadek” przy ul. Keniga 14, rozpoczęła cykl spotkań, których celem jest pozyskiwanie od mieszkańców wszelkiego rodzaju pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z pięćdziesięcioletnią działalnością książnicy i osiedla „Niedźwiadek” oraz zapisywanie i przechowywanie ich dla następnych pokoleń.

W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyła pani Agnieszka Proszowska – dyrektor Biblioteki – główny organizator i moderator akcji pozyskiwania i gromadzenia wszelkiego rodzaju ursuvianów, które z czasem stworzą lokalną, multimedialną bibliotekę wiedzy o historii miejsca i ludzi go tworzących o nietuzinkowym i niepowtarzalnym w skali kraju fenomenie społeczno-kulturowym. Zachowanie pamiątek, wspomnień z przeszłości oraz gromadzenie zapisów dnia dzisiejszego nie tylko uzupełni kulturotwórczą rolę biblioteki, ale poszerzy jej działania również o tworzenie pewnego rodzaju lokalnego, regionalnego i społecznego archiwum. Będzie to miejsce zarówno zabezpieczające materiały archiwalne, jak również integrujące lokalną społeczność wokół historii i bezpośrednio związanych z nią świadectw w postaci fotografii, wspomnień, zapisków, itp.

Odbyte pierwsze spotkanie potwierdziło już potrzebę tworzenia takich zasobów. Uczestniczyli w nim bowiem, nie tylko mieszkańcy osiedla „Niedźwiadek”, ale także, co było miłym zaskoczeniem dla organizatorów, mieszkaniec Szamot – najmłodszego osiedla Ursusa. Był on żywo zainteresowany historią miejsca i ludzi w nim żyjących. Jako młody wiekiem, z krótkim stażem mieszkaniec dzielnicy, wyrażał swoją potrzebę integracji z nowym miejscem pobytu. Uczestnicy spotkania podczas rozmów nie tylko udostępnili cześć swoich domowych zbiorów na rzecz przyszłej Biblioteki Ursuvianów, ale co ważne, zadeklarowali dalszą współpracę przy realizacji projektu poprzez popularyzowanie idei stworzenia lokalnego archiwum wśród znajomych, przyjaciół i rodzin.

Śmiało można stwierdzić, że to pierwsze z zaplanowanych trzech, kolejnych spotkań, które odbędą się w najbliższych miesiącach, przyniosło już konkretne i wymierne korzyści. Powstała grupa inicjatywna oraz zarys tematyki przyszłych zbiorów. Będą to przede wszystkim dokumenty ukazujące życie społeczne oraz kulturalne lokalnych mieszkańców – zarówno „Niedźwiadka”, jak i szeroko rozumianego Ursusa (obecnie dzielnicy, a wcześniej także miasta czy gminy). Często życie codzienne mieszkańców uwiecznione na rodzinnych fotkach to rodzinne spotkania na tle krajobrazu Ursusa. I właśnie takie zdjęcia i dokumenty są najbardziej poszukiwane – ukazujące zachodzące przez lata zmiany w architekturze, zieleni miejskiej, układzie ulic, itd. Wszystko, co pokazuje, jak Ursus zmieniał się przez lata. Liczą się nie tylko fotografie ukazujące dzielnicę sprzed 20-30 lat, ale nawet te sprzed roku, gdyż widoczne zmiany w krajobrazie zachodzą cały czas. Organizatorzy liczą także na fotografie ukazujące bibliotekę na Niedźwiadku, czy często samych mieszkańców, ale z książką w ręku.

Warto w tym miejscu dodać, że w przyszłym 2024 roku przypada okrągła 70 rocznica nadania istniejącemu od 1952 młodemu miastu Czechowice – nazwy Ursus. Może dla historii wielu lokalnych społeczności to bardzo krótki okres, ale jak spojrzy się na fotografie sprzed 70 lat i te dzisiejsze, to zmiany są ogromne. Dlatego warto odnaleźć wspomnienia, ocalić ulotne chwile. Do wielu z nich powrócić i zapisać dla przyszłych pokoleń, które będą chciały znać swoją historię. Historię miejsca, w którym żyją.

To od was drodzy czytelnicy, mieszkańcy Niedźwiadka, Ursusa zależy czy powstanie nasze wspólne, społeczne archiwum ursuvianów. Liczymy, że po raz kolejny ursusiacy nie zawiodą.

O terminach kolejnych spotkań i podejmowanych działaniach będziemy informować na naszej stronie. Proszę, zatem śledzić stronę Biblioteki.

W najbliższym czasie, po niezbędnym opracowaniu i opisaniu część przekazanych dokumentów zostanie udostępniona na stronach Biblioteki.