22.06.2022 r. w Oddziale „Czechowice” Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się konferencja otwierająca projekt „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana”.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych – pan Kazimierz Sternik, Zastępca Burmistrza i pani Katarzyna Świtalska, Naczelnik Wydziału Kultury oraz dr Anna Karczewska Kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Konferencję otworzyła i poprowadziła pani Agnieszka Proszowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wśród prelegentów można było posłuchać pana Jana Rychnera, poety, Uhonorowanego Medalem Zasłużony w Kulturze Gloria Artis, przedstawiciela czasopisma „Poezja dzisiaj”, które objęło projekt patronatem medialnym wraz z „Dziennikiem Ursusa” wydawanym przez Urząd Dzielnicy Ursus. Pani Justyna Stelmasiak, przedstawicielka Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego opowiedziała m.in. o aktualnej sytuacji bibliotek w kontekście otwierania się na dostępność, w myśl ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pan Konrad Kozłowski, prezes Fundacji Akademia Młodych Głuchych przybliżył kwestie rozumienia i wyrażania poezji przez środowiska osób niesłyszących, posługujących się na co dzień językiem migowym. Na koniec konferencji, pani Agnieszka Proszowska opowiedziała o założeniach i programie projektu „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana” oraz o celach jakie przyświecają Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus w myśl ustawy o dostępności, a przede wszystkim ze względu na komfort korzystania z Biblioteki przez wszystkich czytelników z różnymi potrzebami.

Ponadto, w konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji ursuskiej kultury, lokalnych mediów, reprezentanci warszawskich bibliotek oraz miłośnicy poezji, korzystający z języka migowego.

Konferencja „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana” była oficjalnym otwarciem wygranego przez Bibliotekę projektu grantowego, realizowanego w ramach Programu MKiDN „Kultura Dostępna”, dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zapraszamy na kolejne etapy projektu, a wśród nich na spotkania autorskie ze znakomitymi, nagradzanymi poetami: Julią Szychowiak, Bronką Nowicką i Jackiem Podsiadło, które odbędą się na koniec lata w terminach 7, 16 i 28 września. Na jesieni, szczególnie z myślą o dzieciach głuchych, przygotowaliśmy warsztaty migane wokół wiersza Marii Konopnickiej, tegorocznej Patronki roku, ustanowionej przez Sejm. Natomiast w październiku, na zakończenie projektu, zaprosimy wszystkich miłośników liryki na Wieczór Poezji Miganej, podczas którego dzieci opowiedzą mimiką i gestem wiersz „Stefek Burczymucha” przygotowany w trakcie warsztatów migowych. Poetycki wieczór uświetni występ znanego performera i aktora, prezentera poezji miganej Adama Stoyanowa, laureata licznych nagród i zaszczytnych tytułów.

Szczegółowe informacje o kolejnych elementach programu będą się sukcesywnie ukazywały na stronie www.bpursus.waw.pl oraz w mediach społecznościowych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz partnerów projektu: Fundacji Akademii Młodych Głuchych, Fundacji Kulawa Warszawa oraz Domu Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”.

Projekt dofinansowany jest ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.