Logo DKK

30 marca 2021 r. o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie online Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii “Niedźwiadek”. Tematem spotkania będzie książka: „Matki i córki” A. Grabowskiej.

Obowiązują zapisy: niedzwiadek@bpursus.waw.pl lub tel. (22) 667 09 56.