Logo DKK

9 marca 2021 r. o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie online Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii “Niedźwiadek”. Tematem spotkania będzie książka: „Ukochane równanie profesora” Y. Ogawa..

Obowiązują zapisy: niedzwiadek@bpursus.waw.pl lub tel. (22) 667 09 56.