Od 15 czerwca udostępniamy w Czytelni stanowiska pracy:

  • 1 stanowisko komputerowe
  • 1 miejsce do pracy indywidualnej

Prosimy o zapoznanie się przed wejściem z warunkami korzystania z Czytelni w trybie sanitarnym.