W czwartek 23.05.2024 w Parku Czechowickim odbyło się niezwykłe sportowe wydarzenie, którego głównymi odbiorcami byli aktywni ursuscy seniorzy. Była to już II edycja Spartakiady Seniorów zainicjowana przez Towarzystwo Uniwersytetu III Wieku (TUTW) i zorganizowana we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ursus, Ośrodkiem Kultury „Arsus” i Urzędem Dzielnicy Ursus. Jedną z konkurencji wspierał wolontariusz pan Paweł Ratkowski (nauczyciel z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Montessori w Ursusie).

Pracownicy Biblioteki wspólnie z członkami Uniwersytetu III Wieku, przygotowali mnóstwo atrakcji i konkurencji, angażujących zarówno siły fizyczne, jak i umysłowe. Spotkanie w plenerze miało również pozytywny wpływ na zacieśnienie relacji osób w starszym wieku.

W centralnym punkcie Parku Czechowickiego, przed amfiteatrem, rozstawiony został duży namiot Biblioteki, a pod nim i wokół niego umieszczono stanowiska z różnego rodzaju konkurencjami. Uczestnicy pikniku, przy rejestracji do wydarzenia otrzymywali specjalnie przygotowane na tę okazję „Karty Gracza”, na których zbierali pieczątki za każdą pomyślnie ukończoną konkurencję. W ten sposób wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje możliwości, m.in. w grze „Molkky”, wieży liderów, przysłowiach, podczas spaceru z książką na głowie, nordic walkingu, rzutkach, czy przeciąganiu liny, by wreszcie na scenie zatańczyć Zumbę. Nawet przelotne problemy pogodowe nie były w stanie powstrzymać seniorów w walce o zwycięstwo… 😊

Na koniec całej imprezy, na scenie amfiteatru, wszyscy seniorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami wręczanymi przez Burmistrza Ursusa pana Bogdana Olesińskiego. Natomiast „za nieocenioną pomoc w organizacji spartakiady” pracownikom Biblioteki, na czele z Dyrekcją panią Agnieszką Proszowską i Lidią Romanowską, serdecznie podziękowała Prezes TUTW pani Grażyna Elsner-Mielniczek.

Całokształtu Spartakiady i doskonałych humorów jej uczestników dopełniła gorąca grochówka, którą dla wszystkich zapewnił Urząd Dzielnicy Ursus.