Biblioteka Publiczna wraz z Early Stage angielski dla dzieci i młodzieży (filie w Ursusie) ogłaszają konkurs plastyczny “Słoneczna Zakładka 2023/Sunshine bookmark 2023”.

Tegoroczna edycja nosi tytuł: “Bajkowo u Fredry”

Projekty zakładek i wypełnione formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 07.04.2023 roku. Decyduje czas wpłynięcia prac do organizatora a nie data wysłania.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania:

Słoneczna zakładka 2023 – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus (bpursus.waw.pl)