O tym, jak ważne są spotkania z właściwymi ludźmi, o wydarzeniach z czasów działań w opozycji demokratycznej, o tworzeniu wolnej Polski, o najważniejszych życiowych wartościach. Te bardzo istotne tematy podjęto podczas spotkania autorskiego ze Zbigniewem Janasem, legendarnym działaczem opozycji, które odbyło się 5 marca 2024r. w Filii „Niedźwiadek” Biblioteki Publicznej w Ursusie.

Okazją do spotkania było wydanie książki „Spotkania. Każde pozostawia ślad”. Gośćmi specjalnymi autora była Pani Marszałkini Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Pani Elżbieta Romańska nauczycielka języka polskiego w Technikum Kolejowym w Warszawie, które ukończył autor oraz znany muzyk Pan Zbigniew Hołdys, który poprowadził spotkanie.

Wśród licznej publiczności obecni byli również Burmistrz Dzielnicy Ursus Pan Bogdan Olesiński, Zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Sternik, Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus Agnieszka Proszowska oraz Pani Wicedyrektor Biblioteki Lidia Romanowska.

Dla mieszkańców Ursusa, to spotkanie było szczególnie wyjątkowe, ponieważ autor pracował w Zakładach Mechanicznych „Ursus”, był liderem zakładowej „Solidarności” oraz współorganizatorem strajku zakładowego w 1980 r.

Czy zdarzenia w życiu to czyste przypadki, czy jest to jednak coś więcej? Jak to się dzieje, że we właściwym czasie spotykamy właściwe osoby?

„Najważniejsi dla mnie zawsze byli ludzie, których spotkałem na swojej drodze, bo bez nich to ja może coś bym i zrobił, ale nie znowu tak za dużo” – mówił  Zbigniew Janas na początku spotkania.

Tak samo było z książką autorstwa Janasa. To Zbigniewowi Hołdysowi czytelnicy zawdzięczają jej powstanie. To on, przyjaciel autora, po przeczytaniu jego dwóch listów z lat 80-tych, kierowanych do Zbigniewa Bujaka, ośmielał go do tego, aby książkę napisać i wydać.

„Ty musisz pisać. Dlaczego nie piszesz? To jest świetnie napisane, z taką dramaturgią i ważnym przekazem. A przecież pisałeś to tylko jako list, bez cyzelowania” – to słowa Hołdysa, które autor przytacza w książce.

„Zbyszku, mój styl jest w tym, co mówię. Jeśli mógłbym opowiadać, a potem ktoś, to opracuje, to ja chcę mieć swoją książkę. Sam bym jej nie napisał. Nigdy w życiu, bo jestem człowiekiem słowa, a nie wyrazu”- tak odpowiedział swojemu przyjacielowi autor.

Książka powstała. Teraz wszyscy zainteresowani mogą poznać fascynujące historie spotkań Zbigniewa Janasa z różnymi ludźmi z różnych okresów jego życia. Mogą dowiedzieć się jak te spotkania wpłynęły na życie autora i na losy Polski.