14 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie DKK on-line. Wzięło w nim udział 6 osób, a tematem rozmowy była twórczość Herty Müller. Omówione książki to m. in. „Dziś wolałabym siebie nie spotkać”, „Głód i jedwab” oraz „Nadal ten sam śnieg, nadal ten sam wujek”. W swojej twórczości Noblistka porusza temat totalitarnej władzy, przez którą była prześladowania w Rumunii, skąd emigrowała do Niemiec. Obecnie Herta Müller mieszka w Berlinie Zachodnim, a jej twórczość została przetłumaczona na wiele języków i doceniona na całym świecie.