Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Żyrardowski zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursach (w tym młodzież (szkoły), oraz dorosłych należących do grup literackich oraz nie należących).

O.K.L. im. Znanych Postaci - 2021/2022 rok:

Konkursy literackie:

  1. „Polskie rzeki, jeziora, stawy, morze”
  2. „Fraszki, dowcipy- krótkie formy literackie-2022rok.
  3. „Wspomnienia -1981 rok”.
  4. „Tradycje i obyczaje”.

2021/2022r. Regulamin Ogólnopolskich Konkursów Literackich do publikacji: Polska Literatura:

Konkursy powyższe organizowane są przez wydawcę, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich O/Żyrardowsko-Warszawskiego Janinę Wielogurską, przew. KR.SAP w Warszawie we współpracy ze szkołami, bibliotekami i Ośrodkami Kultury, czy Centra Kultury, w których odbywa się finał i rozdanie nagród. Także fundatorami nagród są biblioteki, szkoły, Ośrodki Kultury.., oraz Patronaty, wobec zaprasza wydawca do współpracy powyższe Instytucje jak i do zaoferowania swoich nagród dla laureatów (pieniężnych i rzeczowych), które wspierają i w ten sposób kulturę i literaturę, jak i autorów i uzdolnioną młodzież i dorosłych, przyczyniając się do ich rozwoju. Od wydawcy nagrodą dla uczniów i autorów innych, biorących udział w konkursach literackich jest publikowanie utworów nagrodzonych jak promowanie innych prac autorskich. (mogą to być prace wybrane przez

dyrektorów, nauczycieli szkół, jeśli idzie o uczniów i wytypowane do nagród..). W jury konkursów literackich są nauczyciele szkół, biblioteki, wydawca i współpracownicy.

 

1. Wysyłamy na email: jana_s@wp.pl prace własnego autorstwa, nigdzie niepublikowane od 15 lipca 2021 roku do 6 grudnia 2022r.

Np.

I. poświęcone rzekom Polski..: (jeden wiersz, 1 proza do 4 stron A4 i do 3-ech zdjęć rzek- Podpisane godłem i imieniem i nazwiskiem, numerem tel, miejscowością), a

II. fraszki, dowcipy do 3 stron A4,

III. wspomnienia do 6 stron A4 i zdjęć 4;

VI. czwarty konkurs podobnie jak trzeci.

2. Wszystkie prace, które będą umieszczone w książce, a każdy z autorów (czy to uczniów prace czy literatów) nabywa co najmniej dwie książki, uiszczając przed drukiem, wyłącznie

wtedy gdy wydawca osobiście poinformuje kiedy i w jaki sposób a nie inaczej: m.in. na opłatę druku i koszty poniesione podczas opracowań, co oznacza zgodę na publikacje w 4 książkach lub jednej z nich, w zależności w której weźmie udział autor prac konkursowych, którego się jednocześnie promuje.

3. Nagrody I, II, III Miejsca i wyróżnienia- nie odebrane osobiście, nie będą wysyłane do laureatów, będą przeznaczone na następnego laureata, który wyłącznie odbiera jedną nagrodę jak każdy z laureatów, lub zostanie na następny konkurs literacki, choćby

odbywał się w następnym roku po tym. Dyplomy będą zachowane archiwalnie do odbioru przez autora tekstów prac konkursowych.

4. Informacje bliższe tel. 607 582 712, wydawca informuje telefonicznie lub i e-mailem odn. finału i rozdaniu nagród, tych którzy biorą udział w konkursach literackich i laureatów.

5. Organizator, Patroni i współorganizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów ani nie zapewniają wyżywienia na pobyt odbioru nagród, chyba że Instytucje- same zaoferują udogodnienia laureatom, lecz nie wydawca, który informuje, organizuje, powiadamia o uroczystym wręczeniu nagród i publikuje.

Zapraszam do udziału w konkursach uczniów jak i literatów a do współpracy dyrekcję- szkoły, biblioteki, nauczycieli geografii, polskiego, historii, rysunku, gdy i możemy promować uzdolnioną młodzież w szerokim słowa znaczeniu jak i rozwijać ich talenty i malarsko także promować w publikacji.

Redakcja „Polska Literatura”
Janina Wielogurska