Z przyjemnością ogłaszamy, że w tegorocznej akcji Wielka Zbiórka Książek udało się zebrać w naszych Bibliotekach łącznie aż 30 kartonów z książkami przyniesionymi przez naszych Drogich Czytelników. Wszystkim bardzo dziękujemy.
Książki te trafią do Zaczytanych Bibliotek w szpitalach i innych placówkach pomocowych otwieranych przez Fundację Zaczytani.org, inicjatora i organizatora zbiórki.
Wielka Zbiórka Książek to coroczna kampania społeczna prowadzona w całej Polsce i wspierana przez m.in.: Mateusza Damięckiego, Annę Dereszowską, Grażynę Wolszczak, Katarzynę Pakosińska, Joannę Jabłczyńska, Paulinę Holtz, Artura Barcisia.