tort z owoców z napisem Święto Kultury

Tegoroczny Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy (8-15.05.2022), za sprawą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodzony był pod tytułem „Cały świat w jednym miejscu”. Natomiast my, dodatkowo, obchodzimy go pod hasłem „Tydzień silnych kobiet”. Mieliśmy spotkania z pisarzami, pisarkami, wystawę, a także I Ursuską Spartakiadę Seniorów z sentencją  „Silna Ja”.

Zwieńczeniem tych obchodów – w połączeniu z nadchodzącym Dniem Pracownika Kultury – była uroczystość zorganizowania 13.05.2022 r. przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i zaszczycona obecnością władz dzielnicy – pana Burmistrza Bogdana Olesińskiego, Zastępcy Burmistrza Wiesława Krzemienia, Zastępcy Burmistrza Kazimierza Sternika oraz  pani Naczelnik Wydziału Kultury Katarzyny Świtalskiej.

Ponadto w świętowaniu udział wzięli przedstawiciele i pracownicy ursuskich bibliotek oraz domów kultury.

Podczas swojego wystąpienia, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus pani Agnieszka Proszowska podkreśliła, że „Biblioteka jest silna dzięki swoim pracownikom. To właśnie poprzez codzienną pracę, zaangażowanie, pomysłowość i chęci, pracownicy Biblioteki mają wpływ na kształt kultury w środowisku lokalnym. Realizując swoje pasje i służbowe obowiązki stają się kreatorami  wolnego czasu mieszkańców Ursusa”.

Dziękując Burmistrzom za zorganizowanie przyjęcia i okazywaną życzliwość, pani Dyrektor życzyła jednocześnie swoim pracownikom „…satysfakcji z pracy, tylko życzliwych ludzi wokół siebie, zdrowia i realizacji marzeń. Samych dobrych i spokojnych dni.  Aby codzienne obowiązki były przyjemnościami, a świat pozwolił na ich realizację w POKOJU”.

Nagrody, awanse i życzenia dla przedstawicieli wszystkich ursuskich instytucji kultury uświetnił koncert Jacka Wójcickiego z piosenkami w klimacie lat ‘20 i ’30. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem i owacjami uczestników Święta Kultury w Dzielnicy Ursus.