17 maja 2024 roku w Domu Kultury „Miś” na uroczystej Gali z okazji Święta Kultury spotkali się przedstawiciele Dzielnicy Ursus wraz z pracownikami wszystkich ursuskich instytucji kultury. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele Władz: Burmistrz Bogdan Olesiński i jego zastępca Kazimierz Sternik oraz Naczelnik Wydziału Kultury Katarzyna Świtalska i Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Agnieszka Wall.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania działalności kulturalnej w Ursusie – jej zasięgu i siły oddziaływania – oraz do podziękowania wszystkim osobom, które każdego dnia pracują na jakość tej oferty. W imieniu instytucji, którym przewodniczą, przemawiali Dyrektor Biblioteki Agnieszka Proszowska oraz Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński.

Galę Święta Kultury w Dzielnicy Ursus uświetnił recital znanego muzyka Kuby Sienkiewicza przy akompaniamencie Łukasza Dąbrowskiego.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste podzielenie tortu okolicznościowego, co dało początek wielu ciekawym rozmowom kuluarowym, m.in. na temat tego, jaką ważną rolę środowiskową pełnią książnice na mapie instytucji kultury.

W Dzielnicy Ursus najważniejszymi ośrodkami krzewienia kultury są: Ośrodek Kultury „Arsus” wraz z filiami: Dom Kultury „Miś”, Dom Kultury „Kolorowa”, Dom Kultury „Portiernia” z Izbą Tożsamości oraz Biblioteka Publiczna z Oddziałem „Czechowice”, filiami: „Niedźwiadek”, „Skorosze”, „Gołąbki” i Czytelnią nr XIX.