Miło nam poinformować, że we wtorek 8 listopada Biblioteka Publiczna w Ursusie była gospodarzem szkolenia przeprowadzonego w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International. Warsztaty poświęcone były zdobyciu i pogłębianiu umiejętności organizowania zajęć dla dzieci wg programu TeamUp. Szkolenie poprowadziły dwie przesympatyczne koordynatorki z FRSI: Monika i Agnieszka. Gościłyśmy też koleżanki z Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna i Radomia z Bibliotek, które również biorą udział w tym projekcie.

TeamUp to program opracowany wspólnie przez War Child, Save the Children i UNICEF. Są to zorganizowane zajęcia ruchowe dla dzieci z doświadczeniem wojny, dzięki którym uczą się one radzić sobie z własnymi emocjami. Umiejętności zdobyte podczas zabawy są związane z tematami dotyczącymi emocji i mogą być przydatne w codziennym życiu. Celem zajęć TeamUp jest zaspokojenie podstawowych psychospołecznych potrzeb dzieci dotkniętych konfliktem w różnych rejonach świata.

Dziękujemy FRSI i SCI za możliwość uczestniczenia w takim szkoleniu.