Spotkanie DKK Oddziału „Czechowice” odbyło się zdalnie 10 lutego 2021 roku, o godz. 18.00.

Tematem dyskusji była twórczość Franza Kafki na podstawie zbioru jego utworów zatytułowanego „Opowieści i przypowieści”.

W wydarzeniu on-line wzięły udział cztery uczestniczki.