18 grudnia w Filii „Niedźwiadek” odbyło się spotkanie wigilijne Dyrekcji i Pracowników Biblioteki, w którym uczestniczyli także przedstawiciele władz Ursusa – Zastępca Burmistrza pan Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza pan Kazimierz Sternik oraz Naczelnik Wydziału Kultury pani Katarzyna Świtalska.

Dyrektor Biblioteki pani Agnieszka Proszowska oraz obaj Burmistrzowie, w swoich wystąpieniach podkreślali bardzo ważną rolę Biblioteki na mapie kulturalnej dzielnicy Ursus. Zaznaczyli, że doceniają dotychczasowe osiągnięcia Biblioteki i podziękowali pracownikom za ich zaangażowanie. Natomiast z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyli wszystkim serdecznej i rodzinnej atmosfery w domu, a w 2024 roku kolejnych sukcesów i satysfakcji z dalszej pracy.