Wolontariat - działalność

Wolontariat w Bibliotece – wizja:

Rolą wolontariatu w BP Ursus jest pomoc w realizacji misji Biblioteki, która opiera się na wspieraniu człowieka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej wykorzystania oraz upowszechnianiu postawy wolności i tolerancji. Zdobywanie wiedzy to nie tylko wkraczanie w nowe dziedziny życia, poprzez świat literatury ale również rozwijanie samego siebie, realizacja własnych pasji, odkrywanie nowych zainteresowań i umiejętności. Aby umiejętnie ją wykorzystywać, trzeba zdobywać ją w tolerancyjnym, przyjaznym środowisku, a żeby mieć jej świadomość, trzeba być wolnym człowiekiem. W przyszłości chcemy, aby nasi wolontariusze nie tylko sami byli tolerancyjni i otwarci na potrzeby innych ludzi ale też pomagali kształtować takie postawy w swoim własnym otoczeniu. Chcemy w nich także rozbudzić potrzebę czytania i wyciągania konstruktywnych wniosków z otaczającego nas świata, które będą próbowali zaszczepić w innych ale także przygotować ich do krytycznego spojrzenia na kulturę tak, aby potrafili dokonać samodzielnego, świadomego wyboru. Chcemy wykształcić w nich postawę empatyczną z jednej strony – tak, by rozumieli troski i deficyty innych ludzi, ale również asertywną, która może uchronić przed manipulacją emocjonalną, z którą na pewno będą spotykać się w codziennym życiu. Wyrażamy nadzieję, że poprzez obcowanie z książką, z kulturą biblioteki oraz jej społecznością, wolontariusze swoimi pomysłami i działaniem, wykorzystując walory „wiedzy narodów”, zaczerpnięte z literatury będą urozmaicali ofertę Biblioteki ale także zmienią idee wolontariatu w pasjonujący sposób na życie.

Jak możesz pomóc?

Wybierając swoją ulubioną ścieżkę wolontariacką w naszej bibliotece:

  1. Ścieżka podstawowa „Mały bibliotekarz” – w ramach, której realizowane są następujące zadania: porządkowanie zbioru książkowego, opisywanie i okładanie książek, poprawianie ustawienia zbiorów bibliotecznych, inne drobne prace bibliotekarskie.
  2. Ścieżka „Mały pedagog” – w ramach której chcielibyśmy przeszkolić wolontariuszy przy współpracy z „Ochotnikami Warszawskimi” z zakresu podstaw pedagogiki (kurs na wychowawcę kolonijnego) i realizować następujące zadania: pomoc w zajęciach plastycznych, działalności Klubów malucha, zabawach plenerowych oraz w ramach akcji Lato i Zima w mieście.
  3. Ścieżka kreatywna – w ramach której wolontariusze będą realizować następujące zadania: organizacja Wruuum-u (wolnego rynku wymiany umiejętności), pomoc w organizacji Głośnoczytu, prowadzenie zajęć „eksperckich” – nauka języków, hobbystyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywanie dekoracji, organizowanie happeningów, pomoc organizacyjna dla DKK.
  4. Ścieżka klasyczna – typowy wolontariusz: zbiórki odzieży, jedzenia, książek, pomoc w działaniach wspólnych z Fundacją Świat na tak i innych, pomoc w zakresie realizacji usług dla seniorów (książka na telefon, doprowadzanie osób starszych)

Znacząco wpłyniesz na:

  1. Wolontariat pomocniczy
  2. Aktywizacja społeczności lokalnej – wspólnoty wokół Biblioteki, z wykorzystaniem walorów literatury, jako:

– ukojenia/zapomnienia dla osób starszych, samotnych, chorych

– drogowskazu  dla poszukujących i zagubionych

– wsparcia dla kształcących się, nastawionych na samodoskonalenie i samorealizację

– rozrywka dla każdego, niezależnie od wieku, płci, przekonań i poglądów, zasobów materialnych i emocjonalnych

  1. Wyrównywanie szans w dostępie do Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób niepełnosprawnych
  2. Integracja pokoleń
  3. Wydarzenia kulturalne

Więc… nie czekaj i dołącz do nas. Przed Tobą wspaniała przygoda i nowe, cenne znajomości.

Pliki do pobrania

Nie odnaleziono wydarzeń!