Logo DKK

Klubowicze DKK „Czechowice” podczas grudniowego spotkania rozmawiali o książce „Wschód” Andrzeja Stasiuka.

Autor przemieszcza się w czasie i przestrzeni. Jego tytułowym „Wschodem” były: nadbużańska kraina z dziecięcych wspomnień oraz dalekie wojaże do Rosji, Mongolii czy Chin.

Pierwiastek „Wschodu” u klubowiczów okazał się również namacalny. Według niektórych to nasze przekleństwo, z racji sąsiedztwa wschodniego mocarstwa, którym jest Rosja. To także korzenie, z którymi część obecnych jest lub była związana przez rodziców, krewnych, mieszkających na terenach Kresów Wschodnich. Wschód, który jest ciągle blisko nas.

Relacja: Kamil Dąbrowski – koordynator DKK „Czechowice”

kdabrowski@bpursus.waw.pl

okładka książki "Wschód" na tle plakatu DKK Czechowice