grafika kwiatowa

Od czerwca do października Biblioteka zaprasza na wydarzenia z cyklu „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana”, wygranego projektu grantowego, realizowanego w ramach Programu MKiDN „Kultura Dostępna”.

Wydarzenia kierujemy do osób chcących rozwijać swoją wrażliwość na słowa, poezję i literaturę.

Na wszystkich wydarzeniach zapewniamy obsługę tłumaczy języka migowego (PJM) dla osób niesłyszących, pętlę indukcyjną dla osób noszących aparaty słuchowe oraz odpowiednie nagłośnienie w celu lepszej słyszalności. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się w placówkach dostępnych architektonicznie, tak aby poruszanie się na wózku nie stanowiło żadnej przeszkody we wzięciu w nich udziału. Gwarantujemy miłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę.

W ramach projektu odbędą się:

1) Konferencja prasowa otwierająca projekt „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana” – czerwiec

2) Spotkania autorskie – lipiec, sierpień, wrzesień

3) Warsztaty migane dla dzieci głuchych – wrzesień

4) Wieczór Poezji Miganej – październik

Na spotkania autorskie zaprosiliśmy uznanych, nagradzanych poetów, są to:

  • Jacek Podsiadło – polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. Laureat licznych nagród literackich, m.in. Nagrody im. Czesława Miłosza. Sześciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”, dwukrotny laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, w tym za całokształt twórczości.
  • Julia Szychowiak – przedstawicielka młodego pokolenia, laureatka Festiwalu Poezji Silesius i Bursztynowego Pióra. Otrzymała wiele nominacji i nagród. Po spotkaniu z Julią Szychowiak uczestnicy spośród widowni będą mogli zgłosić swoje próbki wierszy do oceny przez poetkę.
  • Barbara Nowicka – poetka, reżyserka teatralna i telewizyjna, scenarzystka. Laureatka Nagrody Literckiej Nike.

Dla dzieci głuchych zaplanowaliśmy miesięczny cykl 5 warsztatów miganych. Podczas warsztatów dzieci będą uczyły się migać wiersze. Główną osią zajęć będzie nauka zrozumienia oraz wymigania wiersza „Stefek Burczymucha” autorstwa Patronki Roku 2022 Marii Konopnickiej, który na koniec projektu zostanie nagrany i zamieszczony na YouTube oraz zaprezentowany przez dzieci na scenie podczas Wieczoru Poezji Miganej. Do tych warsztatów zapraszamy również dzieci słyszące, aby wspólnie mogły przeżyć integracyjną przygodę wokół wiersza recytowanego gestem.

Na zakończenie projektu, w październiku, odbędzie się Wieczór Poezji Miganej w Domu Kultury „Miś”. W programie przewidziany jest pokaz wspólnego projektu wiersza miganego przygotowanego przez dzieci – uczestników warsztatów miganych.

Jako główną atrakcję wieczoru kulturalnego zaplanowaliśmy występ, performans poetycki przygotowany przez popularnego aktora Adama Stoyanova. Aktor jest osobą całkowicie głuchą, znaną z wyjątkowo rozwiniętego, artystycznego migania, a także z poezji miganej i migania obrazowego. Adam Stoyanov jest laureatem wielu nagród, m.in. I miejsca oraz nagrody publiczności na Festiwalu Poezji Miganej w Krakowie.

Głównym celem projektu jest popularyzowanie dziedzictwa narodowego o wysokiej wartości artystycznej oraz poszerzanie dostępu osób niedosłyszących, głuchych i z niepełnosprawnościami do oferty kulturalnej Biblioteki.

Partnerami Biblioteki przy realizacji projektu są: Fundacja Akademia Młodych Głuchych, Fundacja Kulawa Warszawa, Dom Kultury „Miś”.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany jest ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

ucho i grafika kwiatowa