Tematem spotkania DKK „Skorosze” w styczniu była książka Lisy Brennan-Jobs „Płotka”. Powieść biograficzna córki geniusza i wizjonera XX wieku Steve’go Jobsa, współtwórcy Apple’a, spotkała się z różnymi opiniami i wywołała burzliwą dyskusję.  We wspomnieniach Lisy oczami dziecka widzimy człowieka wielkiego, ale pozbawionego empatii i traktującego innych ludzi, nawet swoich najbliższych, bardzo przedmiotowo. Jednak córka nie potępia go za to, jak wyglądało jej dzieciństwo, ale raczej próbuje zrozumieć postępowanie swojego ojca i dotrzeć do przyczyn takiego a nie innego zachowania Jobsa. Jedno jest pewne: dorastanie w cieniu takiej indywidualności nie było łatwe.

kobiety siedzą wokół stołu, na którym leżą książki