• Działalność


  Placówka ma charakter uniwersalny zarówno pod względem gromadzonych zbiorów jak i prowadzonej działalności edukacyjno-informacyjnej.

  Zbiory placówki:
  • nowości wydawnicze,
  • literatura piękna i popularnonaukowa,
  • literatura science-fiction,
  • literatura w językach obcych,
  • lektury,
  • filmy DVD,
  • audio-booki,
  • prasa.

  Usługi biblioteczne:
  • „Książka na telefon” - dostawa do domu książek i audio-książek dla osób chorych i niepełnosprawnych,
  • opracowywanie kwerend bibliograficznych i źródłowych.

  Działalność edukacyjno-kulturalna:
  DKK - Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika „Wesołe Niedźwiadki”, zajęcia plastyczne „Sobieradek”, Klub Gier Planszowych, zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli.

  Internet i multimedia – 8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu, ekran multimedialny do wyświetlania prezentacji w Power Point i filmów DVD, drukarka kolorowa, skaner.

  Katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2 opracowany przez firmę Sokrates. Warunkiem korzystania ze zbiorów oraz usług bibliotecznych jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika Biblioteki Publicznej w Ursusie.

  Placówka zatrudnia bibliotekarzy-edukatorów.