Przetarg nieograniczony nr ZP1-559866-N-2020

Przetarg nieograniczony nr ZP1-559866-N-2020 na dostawę i montaż książkomatu oraz trezorów bibliotecznych.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1503a59c-49d8-45af-abd7-2a483115fa58

Pliki do pobrania:

SIWZ

Zał. nr 1 […]