Dostępność architektoniczna Filii  „Niedźwiadek”  Wypożyczalnia nr 117 dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja i dojazd

Filia „Niedźwiadek” Wypożyczalnia nr 117 znajduje się przy ul. Mariana Keniga 14  w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Osiedle Niedźwiadek.

Dojazd autobusami linii: 517, 401,197, do przystanku Keniga 01 PKP Ursus – Niedźwiadek.
Filia „Niedźwiadek znajduje się  w pawilonie usługowym na I piętrze. W okolicy budynku jest możliwość parkowania, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pomieszczeń

Wejście do Filii „Niedźwiadek” znajduje się na I piętrze. Do wejścia prowadzą schody usytuowane po obu stronach budynku. Brak windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem jest zamontowany system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Inne udogodnienia

Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Książkomat stoi po stronie wschodniej budynku (od strony przedszkola) w ciągu komunikacyjnym dla pieszych.