Grafika w postaci książki i roślin

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus - Oddział "Czechowice" zaprasza na konkurs na najlepszą recenzję książki.

Celem konkursu jest napisanie recenzji dowolnie wybranej książki spośród podanych poniżej:
– „Las, pole, dwa sobole” – Joanna Stoga
– „Ostatni Szwajcar na Ziemi” – Lambert Król

Prace nadsyłać można do końca sierpnia.

Wymagania dotyczące prac konkursowych

1. Recenzja powinna zawierać max. 1800 znaków (bez spacji)
2. Plik zawierający recenzję powinien być w formacie doc., odt. lub pdf
3. Recenzje nadesłane na konkurs muszą być pracami własnego autorstwa, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane oraz wolne od roszczeń związanych z prawami autorskimi osób trzecich. Teksty przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
4. Recenzja musi być podpisana tylko i wyłącznie godłem (pseudonimem lub znakiem alfanumerycznym uniemożliwiającym identyfikację autora).
5. Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane Jury.
6. Uczestnicy konkursu powinni przysłać swoje recenzje na adres mailowy: l.dabrowska@bpursus.waw.pl