Zrealizowany przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana” poświęcony poezji, w tym głównie poezji migowej tworzonej przez osoby głuche, zdobył jedną z głównych nagród w dorocznym konkursie „Impuls Kultury 2023 – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych”, w którym premiowane są najbardziej innowacyjne działania kulturalne na Mazowszu.

Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 11 grudnia 2023 roku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury, nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka odebrały: autorka i koordynatorka projektu – Kinga Niżewska, p.o. Kierownika Działu Promocji i Regionaliów oraz Agnieszka Proszowska, Dyrektor Biblioteki.

Celem projektu „Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana” było tworzenie więzi społecznych między osobami z dysfunkcjami słuchu i słyszącymi oraz niwelowanie barier w dostępie do kultury, z jakimi spotykają się nie tylko osoby głuche, ale również wszystkie inne z niepełnosprawnościami.

W toku prowadzonych działań odbyły się m.in. tłumaczone na język migowy spotkania z popularnymi i nagradzanymi poetami: Bronką Nowicką, Jackiem Podsiadło i Julią Szychowiak oraz Wieczór Poezji Migowej w wykonaniu niesłyszącego poety Adama Stoyanova. Poza tym, najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Ursus mogli wziąć udział w warsztatach języka migowego, których efektem było wspólne zaprezentowanie przez dzieci na scenie przed publicznością Domu Kultury „Miś” wiersza „Stefek Burczymucha”.

Partnerami projektu byli: Fundacja Akademia Młodych Głuchych, Fundacja Kulawa Warszawa, Dom Kultury „Miś”, a patronami „Dziennik Ursusa” i czasopismo „Poezja dzisiaj”.

Projekt został sfinansowany z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak podkreśliła Magdalena Ulejczyk, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, „Każdy z nagrodzonych projektów – dzięki wrażliwości i wyobraźni ich autorów – przyczynił się do pozytywnych zmian w lokalnych środowiskach”.

Organizatorem konkursu „Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych” jest samorząd województwa mazowieckiego, a realizatorem – Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Publikacja pokonkursowa: Impuls Kultury