Podczas styczniowego spotkania DKK na Skoroszach rozmowa toczyła się wokół powieści Agnieszki Jeż i Pauliny Płatkowskiej „Niewierność. Uwikłani w historię”.

Książka dwóch pisarek to tylko pozornie stereotypowa opowieść o życiu w trójkącie: mąż, żona i ta trzecia. Pozornie, bo wydarzyła się naprawdę i trwała około 60 lat. Uczestniczki DKK potwierdzają, że lektura jest tak wciągająca, iż trudno się od niej oderwać. Przyczyniają się do tego złożona fabuła z historią powojennej Polski w tle oraz ciekawi, skomplikowani bohaterowie wymykający się z ram jednoznacznej oceny. Autorki  swoją nietuzinkową i napisaną z wielkim rozmachem opowieścią dowodzą, że „wierność bywa względna”, a „niewierność nie zawsze jest bezwzględna”.

Serdecznie zachęcamy do lektury i do refleksji nad powyższym stwierdzeniem.