ozdobny wieniec

W sobotę, 10 grudnia w Filii „Skorosze” odbyła się uroczystość podsumowująca projekt „Harmonia kultur” realizowany ze środków Funduszu Edukacji Kulturalnej 2022 w partnerstwie z Centrum Wielokulturowym w Warszawie.

Rozpoczęcie projektu zbiegło się w czasie z wybuchem wojny w Ukrainie. Z tego powodu zdecydowaną większość beneficjentów stanowili Ukraińcy. Oprócz nich gościliśmy m.in. osoby pochodzące z Turcji, Białorusi, Azerbejdżanu, Syrii, Pakistanu, Indii. Celem projektu była integracja obcokrajowców mieszkających w Ursusie m.in. poprzez stworzenie w Bibliotece przyjaznego miejsca dostosowanego do ich potrzeb. Podczas minionych 8 miesięcy w ramach „Harmonii kultur” odbyło się wiele zajęć adresowanych do cudzoziemców: nauka języka polskiego dla dorosłych, korepetycje i zajęcia integracyjne dla dzieci, wieczorki wielokulturowe dla rodzin. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu powiększyliśmy też zbiory obcojęzyczne Biblioteki i zakupiliśmy podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego. W trakcie projektu działał Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców i odbyły się dwie zbiórki niezbędnych rzeczy dla uchodźców.

Podczas uroczystości Panie Dyrektor BP w Ursusie podziękowały bibliotekarkom za zaangażowanie w pracy nad projektem i zapraszały jego uczestników do dalszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i bogatej oferty zajęć. Spotkanie poprowadziły nasze animatorki, które organizowały dotąd wieczorki wielokulturowe dla rodzin. Goście Biblioteki świetnie bawili się, rozwiązując zagadki, quizy i dekorując świąteczny wieniec.

Zakończenie projektu nie oznacza końca działań na rzecz obcokrajowców w Bibliotece Publicznej w Ursusie. Zamierzamy kontynuować niektóre z rozpoczętych aktywności i dostosowywać je do zmieniających się okoliczności. Projekt umożliwił nam bliższe przyjrzenie się środowisku obcokrajowców, zbadanie ich potrzeb, sprawdzenie, jakie formy pomocy są wskazane w tej społeczności.