serce w kolorze niebiesko - żółtym

W Filii “Skorosze”, przy ul. Dzieci Warszawy 27 a uruchomiliśmy zbiórkę dla potrzebujących osób z Ukrainy, które coraz liczniej przybywają do Polski. W naszym Centrum Informacyjnym “Harmonia Kultur” można zostawić dary, a także zgłosić potrzebę konkretnej pomocy.

plakat zbiórki dla uchodźców z kolorowymi paskami