pluszowy miś i książki na kolorowym tle

Swawole na „Niedźwiadku”

Odnosząc się do nazwy Dzielnicy Ursus i jej tłumaczenia z języka łacińskiego (niedźwiedź) oraz do ulubionej zabawki najmłodszych jakim jest miś powstał pomysł cyklicznych obchodów święta lokalnej społeczności –  Swawole na „Niedźwiadku”.

Powyższy projekt powstał z inicjatywy Filii „Niedźwiadek” Biblioteki Publicznej w Ursusie oraz  Domu Kultury „Miś”. Ma on na celu ugruntowanie dziecięcych skojarzeń dotyczących cech „misia” takich jak: bezpieczeństwo, miłość, radość, ciepło, spokój, sympatia, dobroć z atmosferą panującą w Dzielnicy Ursus, a szczególnie z instytucjami kultury znajdującymi się na Osiedlu Niedźwiadek.

Pragniemy, aby „Święto Misia” kojarzyło się z wiosennym przebudzeniem, radością i słońcem. Z czasem na wspólną zabawę i integrację wszystkich mieszkańców Ursusa.

Organizatorzy:

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz  Dom Kultury „Miś” działający przy Ośrodku Kultury „Arsus”.

Cele:

  1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Kształtowanie wśród mieszkańców Ursusa wrażliwości twórczej poprzez ich aktywny udział w konkursach.
  1. Integracja społeczności lokalnej bez ograniczeń wiekowych.
  2. Umożliwienie ursusiakom aktywnego udziału w kulturze poprzez organizację różnorodnych działań, dostępnych dla wszystkich.
  3. Promocja samorządowych instytucji kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  4. Popularyzacja oferty ww. instytucji wśród mieszkańców Dzielnicy

Tegoroczne Konkursy:

1.         Konkurs literacki na opowiadanie pt. „Ja i mój miś”

2.         Konkurs plastyczny na prototyp maskotki – misia pt. „Mój ukochany miś”

3.         Konkurs wokalny na utwór pt.: „Misiowa piosenka”

Zasady ogólne:

  1. Każdy z ogłoszonych przez Organizatorów konkurs posiada odrębny Regulamin, według którego przebiegać będzie postępowanie konkursowe.
  2. Wiek uczestników konkursów określają poszczególne Regulaminy.
  3. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację zapisów Regulaminu wybranego konkursu.
  4. Autorzy lub Opiekunowie prawni autorów oświadczają, że przysługuje im pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do zgłoszonych prac/wykonań, pozyskali niezbędne zgody/licencje do poszczególnych elementów zgłoszonych prac/wykonań wraz z prawem ich przeniesienia na Organizatorów. Jednocześnie oświadczają też, że w związku z nagrodzeniem/wyróżnieniem ich prac w konkursach, stosownie do zapisów Regulaminów poszczególnych konkursów, z chwilą przekazania pracy/wykonania utworu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i osobiste na Organizatorów, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, w obszarach wskazanych przez Regulamin danego konkursu.
pluszowy miś i książki na kolorowym tle