W związku z przygotowaniami Urzędu M.St. Warszawy do przywrócenia działalności stacjonarnej Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przekazujemy komplet zaktualizowanych dokumentów.

Więcej informacji na stronie www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna