Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje:

 1.  ewidencja czytelników
 2. ewidencja zbiorów bibliotecznych
 3. rejestr umów
 4. archiwum osobowe
 5. archiwum dokumentacji finansowo-księgowej
 6. ewidencja pracowników
 7. rejestr środków trwałych
 8. rejestr skarg i wniosków
 9. rejestr pełnomocnictw
 10. ewidencja Zarządzeń Dyrektora

Rejestry RODO

 1. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 3. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 4. Rejestr udostępnień danych osobowych
 5. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych