Usługi i cennik

Wysokości opłat za usługi świadczone w Bibliotece oraz inne opłaty związane z korzystaniem przez Czytelników ze zbiorów są zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki w Dzielnicy Ursus (PDF) oraz w Regulaminie wypożyczeń czytników książek elektronicznych (PDF)

Numer konta do wpłat: 22 1020 1055 0000 9802 0301 5005