Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz procedur postępowania w okresie pandemii COVID-19 ( PDF )

 • Zarządzenie nr 29/2020  w sprawie:  godzin czasu pracy  Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2021 ( PDF )

 • Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie : wprowadzania regulaminu zasad i trybu udzielania ulg w opłacie za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ( PDF )
  załącznik nr 1:  Wniosek.docx
  załącznik nr 2: Ugoda.docx
  załącznik nr 3: Informacja o przetw. danych osobowych.pdf
  załącznik nr 4: dodatkowe informacje.pdf