Biuletyn Informacji Publicznej - Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 7 kwietnia 1993 r. pod numerem 2.

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Biblioteka działa na podstawie: Uchwały Nr 7 Rady Dzielnicy Gminy Warszawa Ursus z dnia 7 kwietnia 1993 r. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) Ustawa z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. (pdf)

Link do uchwały: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AE75E29E-D6CF-46D7-B8F7-386345C7212D,frameless.htm