Biuletyn Informacji Publicznej - Regulaminy

Regulaminy:

  1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług (PDF)
  2. Regulamin zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży (PDF)
  3. Regulamin wolontariatu (PDF)
  4. Regulamin Organizacyjny (PDF)
  5. Regulamin wypożyczania czytników oraz książek elektronicznych (PDF)
  6. Regulamin wypożyczania Czytaków 4 (PDF)