Sposób załatwiania spraw

W sprawach związanych z wypożyczaniem zbiorów prosimy kontaktować się z kierownikiem placówki bibliotecznej (dane w zakładce “Struktura” oraz na stronie Biblioteki www.bpursus.waw.pl

Dyrektor Biblioteki przyjmuje czytelników w środy w godz. od 15:00 do 17:00, budynek administracji przy ul. Dzieci Warszawy 36, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Biblioteki.

e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl
numer telefonu: 22 882 43 00

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie www Biblioteki, jest udostępniana na wniosek osoby zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

Wniosek można złożyć  w dowolnej formie: ustnie, telefonicznie, mailowo lub pocztą.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( PDF)

Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie : wprowadzania regulaminu zasad i trybu udzielania ulg w opłacie za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (PDF )
załącznik nr 1:  Wniosek.docx
załącznik nr 2: Ugoda.docx
załącznik nr 3: Informacja o przetw. danych osobowych.pdf
załącznik nr 4: dodatkowe informacje.pdf